Zmiany w IAAF Road Race Labels. Nowa kategoria Platinum, odznaki IAAF również dla biegów na dystansie 5 km

IAAF poinformował, że wprowadza kilka zmian do zasad przyznawania certyfikatów IAAF Road Race Label. Obok brązowej, srebrnej i złotej odznaki IAAF pojawi się nowa kategoria – Platinum. Poza tym do określania statusów biegaczy służyć będzie IAAF World Ranking, a o odznaki IAAF ubiegać będą mogli się również organizatorzy biegów rozgrywanych na dystansie 5 kilometrów.

Zmiany wprowadzone przez IAAF dotyczyć będą wszystkich organizatorów biegów ulicznych zainteresowanych otrzymaniem odznaki na imprezy, które odbędą się w 2020 roku.

IAAF World Ranking określi status biegacza

Zgodnie z nowymi zasadami o tym, jaki status posiada biegacz Elity decydować będzie jego pozycja w każdym z trzech rankingów (IAAF World Rankings), które powstaną na podstawie wyników sportowych osiąganych przez zawodników na poszczególnych dystansach.

Pierwszym z rankingów jest IAAF World Ranking o nazwie „10, 000m” będzie skupiał 200 najszybszych biegaczy na dystansach 5km, 10km oraz wszystkich poniżej 20 kilometrów. Najlepszych 50 mężczyzn i kobiet otrzyma status Gold, sklasyfikowani na pozycjach 51-120 będą rywalizować jako Silver, a biegacze i biegaczki plasujący między 120 a 200 lokatą otrzymają status Bronze.

Paris Marathon

Z kolei ranking nazwie „Road Running”, pomoże sklasyfikować najlepszych 350 biegaczy na dystansach półmaratonu oraz 20km i 30km. Pierwsza setka najszybszych kobiet i mężczyzn w zestawieniu otrzyma status Gold, zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowane na miejscach 101-220 będą legitymować się statusem Silver, a sportowcy zajmujący miejsca od 221 do 350 będą posiadać status Bronze.

Ostatni ze światowych rankingów IAAF będzie klasyfikował 400 najlepszych mężczyzn i kobiet na dystansie maratonu i biegów dłuższych niż 30 km. Najwyższy, złoty status otrzyma pierwszych 150 biegaczy i biegaczek, srebrny zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca od 151 do 300, a brązowy status przypadnie sportowcom sklasyfikowanym między 301 a 400 lokatą.

Łącznie wszystkie rankingi będą zawierać 950 nazwisk i zostaną opublikowane 4 grudnia 2018. Na ich podstawie będą ustalane grupy Elite dla wszystkich biegów oznaczonych IAAF Road Race Label w 2019 roku. Oznacza to, że wyniki uzyskane przez sportowców po 2 grudnia 2018 nie będą miały wpływu na uzyskanie przez nich statusu Gold, Silver lub Bronze.

Biegacze będą mogli mieć inne statusy dla różnych kategorii biegów. Na przykład zawodnik będzie mógł legitymować się złotym statusem na dystansie maratonu i srebrnym dla biegu na 10 kilometrów.

12 wspaniałych na biegu z odznaką IAAF

Podobnie jak dotychczas wszystkie biegi posiadające odznaczenia IAAF będą musiały posiadać grupy Elite złożone z co najmniej sześciu mężczyzn i sześciu kobiet z puli biegaczy, których status odpowiada kolorowi odznaki.

Poprzednie zasady zobowiązywały organizatorów biegów do zapraszania zawodników Elity z co najmniej pięciu krajów. Od 2019 roku reguła ta już nie będzie obowiązywać, co oznacza, że ​​biegi będą mogły skupiać się na budowaniu silniejszych grup Elity. Ich organizatorzy będą mogli tworzyć je spośród lokalnych biegaczy, którzy spełniają wymogi dla danej odznaki IAAF. Co istotne dla biegów z kategorii Gold i Platinum niezależnie od reguły 6+6 zachowany został wymóg zapewnienia co najmniej 4 lub 8 zawodników z kontynentu, na jakim odbywa się impreza. Kluczem do ich wyboru jest zestawienie 100 najlepszych biegaczy w ramach poszczególnych rankingów.

BMW Berlin Marathon

– Zmiany, które wprowadzamy to kamień milowy dla IAAF I całej światowej społeczności biegowej. To bardzo ważny ruch z myślą o 2020 roku. Spodziewamy się, że pozwoli nam to uzyskać bardziej spójną strukturę biegów, z jeszcze lepszą kategoryzacją poszczególnych imprez, co ułatwi obserwację rynku biegów ulicznych ich fanom oraz uczestnikom.  – powiedział Sebastian Coe, prezydent IAAF. – W 2019 roku zmniejszymy pulę biegaczy, którzy posiadają status „Gold Label”, aby zapewnić m.in. jeszcze lepszą skuteczność działań antydopingowych prowadzonych wśród najlepszych biegaczy. – dodał.

Organizatorzy biegów posiadających odznakę IAAF mogą prowadzić negocjacje na temat udziału zawodników wyłącznie za pośrednictwem federacji lekkoatletycznej, której członkiem jest dany sportowiec, bezpośrednio z biegaczami (wówczas wymagane jest powiadomienie właściwej federacji) lub poprzez autoryzowanych przedstawicieli zawodników. W ramach raportu po imprezie organizatorzy zobowiązani są dostarczyć listę osób, z którymi wynegocjowali udział zawodników Elity.

– Chciałbym podkreślić, że wszystkie zmiany były szczegółowo konsultowane z takimi organizacjami jak AIU oraz Abbott World Marathon Majors, a także z organizatorami biegów i przedstawicielami biegaczy. Trwają również prace nad bardziej solidnymi ramami prawnymi funkcjonowania dla menedżerów zawodników.  Myśl, która przyświeca wszystkim zmianom jest pomoc w walce z dopingiem w naszym sporcie. – powiedział szef IAAF.

Dla kogo IAAF Road Race Platinum Label?

Nowa kategoria biegów IAAF Road Race Platinum Label powstała w wyniku współpracy IAAF i organizacji Abbott World Marathon Majors, która skupia w 6 największych maratonów na świecie (Tokio, Londyn, Boston, Berlin, Chicago, Nowy Jork).  O platynową odznakę ubiegać będą mogli się organizatorzy maratonów i półmaratonów, które w 2019 roku ukończy co najmniej 15 tysięcy biegaczy. Dla biegów na dystansach poniżej 21,097km wymóg to co najmniej 10 tysięcy osób na mecie przyszłorocznej imprezy.  Co ważne, co najmniej 5% finiszerów musi pochodzić z innych krajów niż miejsce, w którym odbywa się bieg.

Organizatorzy wnioskujący o platynową odznakę będą musieli spełnić wszystkie kryteria przewidziane dla kategorii Gold oraz dodatkowe wymogi takie jak m.in. posiadanie polisy ubezpieczeniowej, która umożliwi zwrot opłat startowych wszystkim biegaczom w sytuacji odwołania imprezy, zaangażowanie możliwego do zidentyfikowania na imprezie szefa bezpieczeństwa, zapewnienie dostępności biegaczom z niepełnosprawnościami, którzy spełniają wymogi regulaminu dla danego biegu.

Tokyo Marathon

Na trasie biegu starającego się o przyznanie odznaki Platinum nie będą mogły być zaparkowane samochody, a gęstość biegaczy w strefach startowych oraz na mecie nie może być większa niż jedna osoba na każdy 0,25 metra kwadratowego.

Dla imprez z kategorii Platinum procedury antydopingowe są takie same jak dla Gold, a więc organizatorzy zobligowani są do dostarczenia co najmniej 12 próbek od 6 zawodników i 6 zawodniczek do analizy przez laboratorium posiadające akredytację agencji WADA. Co najmniej 6 próbek musi zostać sprawdzona pod kątem użycia EPO. Dla odznaki Silver wymaganych jest co najmniej 10 a dla Bronze 6 próbek, z których odpowiednio co najmniej 5 i 3 powinno zostać poddane analizie na wystąpienie EPO. Koszty przeprowadzenia wszystkich testów antydopingowych ponoszą organizatorzy imprez. Dodatkowe testy przeprowadzane są zawsze w przypadku złamania lub wyrównania rekordu świata, a także mogą zostać zrealizowane na żądanie zawodnika, który ustanowił nowy rekord kraju. W takiej sytuacji koszt testu pokrywa federacja, do której on należy.

Ponad 700 przenośnych toalet w Berlinie

IAAF szczegółowo określa również… ilość przenośnych toalet, które musi zapewnić organizator biegu Platinum. Na każdych 62 biegaczy powinna przypadać co najmniej jedna toaleta. Oznacza to, że np. organizator BMW Berlin Marathon, który skupia ponad 40 tysięcy uczestników jest zobligowany do ustawienia około 700 przenośnych toalet. Jeśli w ramach imprezy odbywa się wyścig wózków co najmniej jedna z każdych 40 toalet musi być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na organizatorów biegów Platinum IAAF nakłada również dodatkowe wymogi, jeśli chodzi o transmisje telewizyjne. Impreza powinna być w pełni transmitowana na co najmniej jednym ogólnokrajowym kanale, a sygnał z biegu powinien docierać za pośrednictwem transmisji on-line lub TV do co najmniej 20 krajów na świecie, czy o 10 więcej niż w przypadku biegów z kategorii Gold.

Dlaczego organizatorom zależy na odznakach IAAF?

Program IAAF Label Road Races skupia najlepsze biegi uliczne na świecie. O przyznanie odznaki mogą wnioskować organizatorzy biegów, które odbyły się co najmniej dwukrotnie. Odznaka pozwala potwierdzić jakość imprezy i podnieść ich atrakcyjność zwłaszcza wśród czołowych zawodników startujących w grupie Elity. Dla tej grupy biegaczy odznaki IAAF to czytelny sygnał, że organizator spełnia wymogi światowej federacji i jest w stanie zapewnić doskonałe warunki do sportowej rywalizacji. Dla biegaczy spoza grupy Elite oznaczenia IAAF mogą oznaczać, że bieg zapewnia najwyższe standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort obsługi.

Poznań Maraton

Jakie odznaki IAAF posiadają polskie biegi?

W 2018 roku odbędzie się łącznie 56 biegów ulicznych z odznakami Gold, 26 z kategorii Silver oraz 32 w oznaczonych jako Bronze. Najwyższą kategorią IAAF wśród biegów organizowanych w Polsce pochwalić może się ORLEN Warsaw Marathon, który posiada odznakę Silver. Brązowy status w tym roku mają ONICO Półmaraton Gdynia, PZU Półmaraton Warszawski, DOZ Maraton Łódź, PZU Maraton Warszawski oraz PKO Poznań Maraton.

IAAF/red

fot. Adam Ciereszko,
iaaf.org