Zasady korzystania z serwisu

§1

 1. Portal www.biegowe.pl to centrum wiedzy na temat biegania we wszystkich formach tego sportu.
 2. W serwisie regularnie pojawiają się najważniejsze informacje m.in. na temat imprez biegowych w Polsce i za granicą, sprzętu biegowego, porady ekspertów.
 3. Publikowane są również wywiady z istotnymi postaciami z biegowego świata oraz opinie i komentarze.
 4. Misją portalu jest promowanie biegania, imprez biegowych, informacji na temat sprzętu, a także dzielenie się wiedzą na temat biegowego treningu.

§2

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu biegowe.pl (domena: www.biegowe.pl), którego wydawcą jest firma In Fact PR z siedzibą w Piastowie, przy ulicy Chabrowej 2, zwanym w dalszej części regulaminu Usługodawcą oraz zasady korzystania z usług świadczonych w tym portalu.
 2. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Korzystanie z portalu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Niewyrażenie zgody na którykolwiek z punktów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 4. Z uwagi na poszanowanie dóbr osobistych Użytkowników oraz obowiązujące przepisy prawa, treści umieszczane w serwisie przez Użytkowników mogą być moderowane.
 5. Domena, znak towarowy, koncepcja serwisu, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, w szczególności z mocy ustawy o prawie autorskim.

§3

 1. Komentarze do artykułów publikowanych serwisie biegowe.pl dodawane przez użytkowników są wyłącznie ich opiniami, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Serwis biegowe.pl korzysta z systemu komentarzy dostarczanego za pośrednictwem wtyczki facebook.com.
 3. Korzystanie z systemu komentarzy wymaga uprzedniego zalogowania się do konta w serwisie facebook.com.
 4. Komentarze publikowane są automatycznie, w wyjątkiem postów, które zostały dodane z adresów, z których już wcześniej umieszczane były komentarze naruszające regulamin.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do moderowania treści znajdujących się komentarzach, w tym do usuwania komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zawierające wulgaryzmy.
 6. Moderacji podlegają następujące komentarze:

a) zawierające treści wulgarne, obraźliwe – szczególnie w stosunku do innych użytkowników oraz osób prywatnych.
b) naruszające obowiązujące w Polsce prawo oraz powszechnie akceptowane normy obyczajowe.
c) zawierające treści o charakterze rasistowskim oraz wymierzonym w mniejszości.
d) o łącznej długości większej niż 3000 znaków (w jednym lub kilku następujących po sobie częściach komentarza) oraz takich, których zawartość, objętość stanowi utrudnienie w poprawności działania portalu.
e) zawierające więcej niż 2 odnośniki do innych stron, w jednym lub kilku następujących bezpośrednio po sobie komentarzach tego samego użytkownika.
f) zawierające reklamy, w tym reklamy innych stron.
g) niezwiązane z tematem komentowanego artykułu.
h) o powtarzającej się treści.
i) wymierzone w redakcję, wydawcę portalu, zawierające ataki personalne pod adresem pracowników wydawcy.
j) obraźliwe w stosunku do osób publicznych, w szczególności, gdy treść komentarza odnosi się do wyglądu, rodziny, sfery prywatnej lub ma charakter rasistowski.

 1. Czas oczekiwania na sprawdzenie komentarza jest zależny od pory dnia, przeważnie waha się od kilku minut do nawet kilkunastu godzin.
 2. W każdym z przypadków wymienionych w punkcie 6, moderator może również zastąpić fragment komentarza naruszającego regulamin symbolami (****), może też dokonać edycji technicznej, która nie zmienia sensu komentarza.
 3. Od decyzji moderatora autorowi spornego postu nie przysługuje odwołanie. Decyzja o usunięciu komentarza jest ostateczna.
 4. W przypadku uporczywego naruszania w/w zasad, moderator ma prawo do nałożenia stałej blokady dodawania komentarzy przez użytkownika.

§4

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części portalu biegowe.pl na własny niekomercyjny użytek.
 2. Zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści serwisu, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu.

§5

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby portal był pozbawiony wad.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej jego zmiany.
 4. Po ukazaniu się na stronach portalu biegowe.pl informacji o zmianie regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści.
 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawie autorskim.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.