Od jutra III Igrzyska Europejskie. Kontrolerzy antydopingowi już pracują

60 kontrolerów, ponad 30 pracowników medycznych, 120 wolontariuszy, przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) i Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej (International Testing Agency), pracownicy Polskiego Laboratorium Antydopingowego – dla nich startujące jutro (21 czerwca) Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 już trwają. Pierwsze próbki zostały pobrane i wysłane do warszawskiego laboratorium.

W dniach 21 czerwca- 2 lipca około 7 tysięcy sportowców z 48 krajów będzie rywalizowało podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 o medale, a niektórzy z nich także o kwalifikacje do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Nad tym, aby walka o zwycięstwo była czysta czuwać będzie zespół wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów. Jednym z głównych filarów działań antydopingowych są kontrole. Szacuje się, że podczas III Igrzysk Europejskich zostanie pobranych 1200 próbek moczu, krwi lub suchej kropli krwi (DBS).

Kontrolerzy już pracują

Za cały program antydopingowy Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 odpowiada Międzynarodowa Agencja Kontroli Antydopingowej, która działa w imieniu Europejskiego Komitetu Olimpijskiego (EOC). Program jest realizowany w ścisłej współpracy z Polską Agencją Antydopingową (POLADA) jako partnerem wykonawczy przy wsparciu komitetu organizacyjnego igrzysk.

Zespół, którym kieruje POLADA składa się z 60 kontrolerów antydopingowych pochodzących z 20 krajów, w tym m.in. z Izraela, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwecji czy Armenii. Największą grupę stanowią Polacy (17 kontrolerów). Wszyscy kontrolerzy antydopingowi posiadają certyfikaty ITA. Dodatkowo zespół wspierany jest przez ponad 30 doświadczonych polskich pracowników medycznych Grupy LUX MED – partnera POLADA, odpowiedzialnych za pobieranie krwi. Łącznie, z grupą około 120 wolontariuszy, zespołem ITA obecnym w Krakowie, na rzecz czystego sportu pracuje ponad 260 osób.

– Każdy kontroler antydopingowy, każdy wolontariusz i wszyscy pracownicy POLADA zostali odpowiednio przeszkoleni. Wszyscy znają swoje zadania oraz obowiązki i już od 18-tego czerwca intensywnie pracują, realizując program kontroli antydopingowej– mówi Michał Rynkowski, Dyrektor POLADA.

W ramach programu antydopingowego utworzono ponad 30 stacji kontroli antydopingowej rozmieszczonych w 25 obiektach, w 13 miastach i w Wiosce Zawodniczej III Igrzysk Europejskich. Próbki będą przewożone i analizowane w akredytowanym przez WADA laboratorium w Warszawie.

A co jeśli zostanie wykryty doping?

Podczas igrzysk ITA jest odpowiedzialna za zarządzanie wyłączeniami dla celów terapeutycznych (TUE) dla imprezy oraz administrowanie programem paszportu biologicznego sportowca (ABP). Program antydopingowy III Igrzysk Europejskich jest realizowany w ścisłej zgodności ze Światowym Kodeksem Antydopingowym i związanymi z nim międzynarodowymi standardami. ITA będzie ściśle współpracować z zespołem Niezależnych Obserwatorów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), który monitoruje program antydopingowy imprezy.

Wszelkie potencjalne naruszenia przepisów antydopingowych, które mogą się pojawić w wyniku działań na rzecz czystego sportu, będą niezależnie rozpatrywane przez ITA, zapewniając bezstronność i uczciwość.

– Europejski Komitet Olimpijski powierzył Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej pełne zarządzanie antydopingiem podczas swoich wydarzeń sportowych, zgodnie z zasadą, że antydoping musi być zarządzany całkowicie niezależnie od organizatorów zawodów – podkreśla Raffaele Pagnozzi, Sekretarz Generalny EOC. – Ponadto, przesłuchania i orzekanie w sprawach domniemanych naruszeń antydopingowych w pierwszej instancji będą odbywały się przed Trybunałem Arbitrażowym ds. sportu w Lozannie. To oznacza, że ITA będzie zgłaszać i rozstrzygać naruszenia przepisów antydopingowych przed Trybunałem, zapewniając całkowitą niezależność, zarówno w zarządzaniu wynikami, jak i orzekaniu o wszelkich naruszeniach. Takie działanie daje sportowcom prawo do sprawiedliwego wyroku – dodaje.

Źródło: POLADA