Po fali oburzenia stadion lekkoatletyczny w Lublinie szerzej dostępny dla mieszkańców

Stadion lekkoatletyczny w Lublinie

Wiele kontrowersji w środowisku biegaczy w Lublinie wywołał pierwotny harmonogram korzystania z odnowionego za kwotę ponad 40 mln złotych stadionu lekkoatletycznego. Po fali krytyki, miasto na wniosek Prezydenta Krzysztofa Żuka, postanowiło zwiększyć liczbę godzin, w czasie których mieszkańcy Lublina mogą z niego korzystać.

W Lublinie głosy oburzenia podniosły się zaraz po opublikowaniu przez zarządzający stadionem lekkoatletycznym MOSIR Bystrzyca, harmonogramu dostępności obiektu do indywidualnego wykorzystania przez mieszkańców.

Według planu przedstawionego przez MOSIR, osoby indywidualne chcące skorzystać z obiektu, mogły to zrobić w dni powszednie w godz. 19.00-20.00, a także w soboty w godz. 13.00-15.00. Stadion był całkowicie wyłączony z użytkowania w niedzielę. To sprawiało, że dostęp do obiektu dla mieszkańców miasta był mocno ograniczony. A przecież to m.in. z podatków lublinian sfinansowano jego budowę. Dodatkowo, jeśli już komuś udało się skorzystać ze stadionu, to niemożliwe było korzystanie z szatni.
Po głosach krytyki i zarzutów, które pojawiły się w lokalnych mediach, szybko zareagował prezydent Lublina – Krzysztof Żuk. Miasto nakazało MOSiR Bystrzyca otwarcie stadionu dla mieszkańców w dni powszednie w godzinach 8 – 10 oraz 18.30 – 20. Z kolei w sobotę stadion będzie wolny w godz. 8 – 10 i 13 – 20, a w niedzielę przez cały dzień (8 – 20).
Ze stadionu przy al. Piłsudskiego korzystają głównie biegacze, którzy będą mieli do dyspozycji dwie bieżnie: główną tartanową i przeznaczoną do rozgrzewki. Prezydent Lublina przyznał także, że nie jest wykluczone iż mieszkańcy będą mogli korzystać z szatni na stadionie. Wcześniej zarządzający obiektem MOSiR wykluczył taką możliwość.
Harmonogram dostępności stadionu:
Poniedziałek – piątek:
  •  08:00 – 10:00 – stadion dostępny dla mieszkańców
  •  10:00 – 15:00 – stadion zarezerwowany na zajęcia szkolne
  •  15:00 – 18:30 – stadion zarezerwowany na treningi klubowe
  •  18:30 – 20:00 – stadion dostępny dla mieszkańców
Sobota:
  •  08:00 – 10:00 – stadion dostępny dla mieszkańców
  •  10:00 – 13:00 – stadion zarezerwowany na treningi klubowe
  •  13:00 – 20:00 – stadion dostępny dla mieszkańców
Niedziela:
  •  08:00 – 20:00 – stadion dostępny dla mieszkańców