Przeszkodowy Bieg Hutnika nie boi się koronawirusa

Organizatorzy Przeszkodowego Biegu Hutnika ogłosili, że impreza zaplanowana na 11 października w Warszawie odbędzie się zgodnie z terminem. – Przypominamy, że Przeszkodowy Bieg Hutnika odbywa się na terenie zamkniętym, a większość trasy wiedzie na otwartych przestrzeniach. Ponadto samo wejście na teren huty wymaga przestrzegania i respektowania ściśle określonych reguł bezpieczeństwa – napisali w oświadczeniu. 

Bieg Hutnika to impreza z dość krótką tradycją, ponieważ w tym roku odbędzie się dopiero po raz czwarty.  Wydarzenie, które organizowane jest na terenach warszawskiej huty ArcelorMittal jednak zdecydowanie wyróżnia się na polskiej scenie biegów przeszkodowych. Jego trasa wiedzie m.in. przez halę walcowni, tory kolejowe, na których stoją wagony, a także inne elementy hutniczej infrastruktury.

– Uczestnicy toczą zmagania na trasie w startujących co kilka minut falach. W zależności od stopnia zagrożenia pandemicznego, podejmiemy dodatkowe działania gwarantujące bezpieczeństwo rywalizującym zawodnikom – np. zmniejszymy liczebność fal, wydłużymy czas startu pomiędzy kolejnymi grupami, zapewnimy biegaczom konieczne środki ochrony czy zrezygnujemy z dodatkowych atrakcji towarzyszących imprezie – zapowiadają organizatorzy.

red