Policja: „Nie znamy ani jednego przypadku ukarania kogokolwiek za bieganie”

– Nie znamy ani jednego przypadku ukarania kogokolwiek za bieganie, aktywność fizyczną itp. – nie ma zresztą takiej podstawy prawnej w jakimkolwiek akcie prawnym – czytamy w mailu, który otrzymaliśmy od rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji.

Kary jednak się sypią

Powyższe stanowisko nie oznacza, że policjanci nie nakładają mandatów karnych za złamanie art. 54 kodeksu wykroczeń, który brzmi „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

W ciągu minionych 2 tygodni, czyli od początku wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów z powodu pandemii koronawirusa, policjanci wystawili ponad 11 900 mandatów karnych oraz skierowali ponad 2 900 wniosków o ukaranie do sądu, w związku z niewłaściwym przemieszczaniem się i gromadzeniem. Policja nie prowadzi danych statystycznych w rozbiciu na mandaty wystawione w lasach, parkach, bulwarach itp.

Przytoczone powyżej liczby mogą dotyczyć m.in. osób, które złamały zasady kwarantanny, brały udział w zgromadzeniach liczących powyżej 2 osób lub nie zachowały odległości co najmniej 2 metrów od siebie w trakcie np. spaceru.

Rzecznik Policji podkreśla, że podmiotem dominującym w zakresie zwalczania zjawiska epidemii COVID-19 jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

– Policja w każdy możliwy sposób wspiera działania związane z ograniczeniem zjawiska pandemii, jednak nie czujemy się upoważnieni do wypowiadania w zastępstwie innych podmiotów – informuje rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Należy śledzić zmiany

Podstawę prawną dla działań Policji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydane na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Policja zaznacza, że odpowiedzi na część pytań dotyczących m.in. tego, czy dozwolone jest bieganie znajduje się na tej stronie internetowej. Tam również powinno kierować się zapytania dotyczące przepisów.

– O ile jeszcze niedawno, kiedy obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej (w zakresie rozdziałów 2-6), w interpretacji zamieszczanych np. na stronach gov.pl dopuszczalne były niektóre zachowania, o tyle wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy Rozporządzeniem Rady Ministrów  są bardziej rygorystyczne. Nie wiemy, czy do dnia 11 kwietnia obecny stan prawny pozostanie bez zmian – czytamy w odpowiedzi rzecznika.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji zaznacza, że niewykluczone jest  wprowadzenie kolejnych obostrzeń, które mogą zmienić dotychczas prezentowane stanowisko. Wskazuje, że stan prawny zmienia się dość dynamicznie.

– Należy  „śledzić” zmianę obowiązujących przepisów w zakresie walki z pandemią COVID-19 mając na uwadze możliwość zmiany już obowiązujących nakazów czy zakazów, co w obecnym czasie może uczynić wypowiedzi ekspertów sprzed zaledwie kilku dni nieaktualne w niektórych obszarach  – dodaje rzecznik Policji.

Jednocześnie w odpowiedzi udzielonej naszemu portalowi rzecznik przytoczył możliwe kary pieniężne związane z naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych na podstawie art. 46 i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku.

art. 48a 1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9-12, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000zł do 30 000 zł;
2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 30 000 zł;
3) art. 46 ust. 4 pkt 3–5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 30 000 zł;
4) art.46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;
5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.

Niezależnie od wyżej wymienionych kar pieniężnych wymierzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności, policjanci postępują zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie czy kodeksem postępowania karnego, a więc mogą np. nałożyć mandat karny lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub w uzasadnionych przypadkach wszcząć postępowanie przygotowawcze i przedstawić zarzuty karne.

red

fot. mł. asp. Rafał Rutkowski – Komenda Stołeczna Policji