Czy biegi wirtualne są legalne?

Centrum Informacyjne Rządu odpowiedziało na nasze pytanie dotyczące biegów wirtualnych, które skierowaliśmy prawie 2 tygodnie temu. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy wprowadzony 9 listopada zakaz organizacji imprez sportowych obejmuje również rywalizacje wirtualne.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada zakaz obejmuje „organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowanych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego.”

Uznaliśmy, że warto doprecyzować kwestie „współzawodnictwa sportowego polegającego na biegach”, o którym mowa w rządowym rozporządzeniu, dlatego skierowaliśmy zapytanie do Centrum Informacyjnego Rządu.

Zakazali „aby uniknąć zgromadzeń”

Dzisiaj otrzymaliśmy wyjaśnienia, w których czytamy min.,  że  „wprowadzenie ww. regulacji wiązało się z uniknięciem licznych zgromadzeń, związanych z tego rodzaju wydarzeniami organizowanymi i przeprowadzanymi w tym czasie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości.”

Jak dalej oświadcza CIR „w przypadku tzw. >>biegów wirtualnych, czyli rywalizacji, w których uczestnicy pokonują wskazany dystans na własnej trasie, we własnym zakresie i o wybranej przez siebie porze<<, nie mamy dotyczenia z przesłankami wprowadzenia omawianego zakazu, tj. licznymi zgromadzeniami, z uwagi na to, można je traktować jako aktywność indywidualną.”

Odpowiedź kończy się adnotacją, że rządowy zakaz nie odnosi się do indywidualnych aktywności polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze w grupie nie większej niż 5-osobowa. Jednakże CIR przypomina, że osoby te podczas aktywności zobowiązane są do zakrywania ust i nosa.

red