Zostōń Mistrzym Ślōnska na 10. PKO Silesia Marathon!

7 października ôdbydzie sie 10. edycyjŏ PKO Silesia Marathon. Trasa nŏjwiynkszego fajeru ôd lŏtaniŏ na Ślōnsku bydzie aż we sztyrych miastach: Katowicach, Mysłowicach, Siymianowicach i we Chorzowie. Kŏżdego roku tyn fajer prziciōngo corŏz wiyncyj interesantnych, kerzi majōm chynć lŏtać na krōlewski dystans abo we pōłmaratōnie. Genau jak łōńskiygo roku, tak tyż terŏz ôrganizatory lŏtaniŏ chcōm nagrodzić nŏjdrabszych lŏtaczy z wojewōdztwa ślōnskigo.

Jak idzie wziōnć udział we Mistrzostwach Ślōnska we maratōnie i pōłmaraōnie? Styknie sie zaregistrować na ôficjalnyj zajcie www.silesiamarathon.pl i miyszkać w wojewōdztwie ślōnskim. Niy trza robić nic ekstra. Wszyjscy, kerzi chytajōm sie do tyj grupy bierōm udział we kōnkursie. Nŏjlepsi dostanōm pamiōntkowe puchary i nagrody.

Za meta bydzie robić Stadiōn Ślōnski. I ci, kerzi bydōm lŏtać we maratōnie, a tyż ci, kerzi weznōm udział we pōłmaraōnie, bydōm mogli wlecieć na stadiōn i poczuć sie choby na wielgim szportowym fajerze, bo ino na takich lŏtaniach meta je na stadiōnach. Już dzisiej zapisz sie na lŏtanie i zakończ go na Stadiōnie Ślōnskim.

Ślōnskŏ wersyjŏ narychtowało ślōnske biōro jynzykowe PōNaszymu.pl

Silesia Marathon

Tłumaczenie dla nieznających godki:

7 października br. odbędzie się 10. edycja  PKO Silesia Marathon. Trasa największej imprezy biegowej na Śląsku będzie obejmować aż cztery miasta: Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów. Co roku wydarzenie to przyciąga coraz więcej chętnych, którzy pragną zmierzyć się w królewskim dystansem lub wziąć udział w półmaratonie. Tak jak w poprzedniej edycji, tak również w tym roku organizatorzy biegu chcieliby nagrodzić najszybszych biegaczy z województwa śląskiego.

W jaki sposób można wziąć udział w rywalizacji Mistrzostw Województwa Śląskiego w maratonie i w półmaratonie? Wystarczy dokonać rejestracji na oficjalnej stronie biegu www.silesiamarathon.pl i mieszkać w województwie śląskim. Nie potrzebne są dodatkowe zgłoszenia. Wszyscy spełniający powyższe wymagania automatycznie biorą udział w klasyfikacji. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody okolicznościowe.

Metą będzie  Stadion Śląski. Zarówno zawodnicy maratonu i półmaratonu będą mieli okazje wbiec na stadion i poczuć się jak na największym wydarzeniu sportowym, bo tylko na takich biegach maratońskich metą jest bieżnia stadionu. Już dziś zapisz się na bieg i zakończ go na Stadionie Śląskim 🙂

Patronat nad klasyfikacją objął Marszałek Województwa Śląskiego, a puchary i nagrody dla zwycięzców będą ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

O jakość mowy śląskiej zadbało śląskie biuro językowe ponaszymu.pl

 

mat.pras