Biegi we Włoszech nie będą już wymagać zaświadczeń od lekarza

Włoska Federacja Lekkiej Atletyki (FIDAL) zmieniła przepisy, które nakazywały organizatorom imprez biegowych żądać od uczestników okazywania zaświadczeń lekarskich potwierdzających zdolność do uczestnictwa w zawodach. Od teraz, podobnie jak w Polsce, biegacze będą dopuszczani do startu na podstawie deklaracji o stanie zdrowia.

O zniesienie obowiązku przedstawiania zaświadczeń lekarskich zabiegali sami organizatorzy. Argumentowali, że wymóg ten zniechęca wielu biegaczy zagranicznych do startu m.in. we włoskich maratonach i półmaratonach. W efekcie włoskie imprezy nie mogły w pełni wykorzystać mocnego trendu związanego z turystyką biegową.

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego w polskich warunkach też nie było najprostsze m.in. w związku z brakiem wystarczającej liczby lekarzy sportowych.

Zaświadczenia o stanie zdrowia w dalszym ciągu będą wymagane od zagranicznych biegaczy zrzeszonych w klubach sportowych należących do krajowych federacji.

red

fot. facebook.com/maratonadiromacapitale