Moda na Runmageddon trwa w najlepsze

Jak podało Biuro Prasowe Runmageddonu, frekwencja w tegorocznych edycjach ekstremalnych biegów z przeszkodami wyniosła 89 tysięcy osobostartów. W tej liczbie zawiera się 68 tysięcy startów dorosłych i młodzieży po 16 roku życia w formułach Intro, Rekrut, Classic, Hardcore i Ultra oraz 21 tysięcy finiszerów Runmageddon Kids, Junior i Family. Organizatorzy zwracają uwagę na kilkunastoprocentowy wzrost zainteresowania biegami w stosunku do ubiegłego roku.

Wśród startujących w seriach Open w 2019 roku największą popularnością cieszyła się formuła Rekrut.

Sześciokilometrową trasę z 30 przeszkodami wybrało ponad 60 % startujących. W ubiegłych latach ta formuła również cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Jednak jak informuje Biuro Prasowe Runmageddonu, w mijającym sezonie jeszcze więcej osób przyciągnęło najtrudniejsze wyzwanie w cyklu, czyli formuła Ultra.

Dystans o długości 42 kilometrów ze 140 przeszkodami pokonało o 10% więcej startujących niż w 2018.

Jak się dowiedzieliśmy, dużym wzrostem zainteresowania cieszyło się też wyzwanie Korony Runmageddonu, które podjęło o ponad 30% więcej uczestników niż przed rokiem.

Aby otrzymać to trofeum należało pokonać trasy biegów w czterech różnych częściach Polski – na północy, południu, wschodzie i zachodzie.

Jeśli chodzi o ujęcie demograficzne, to w 2019 roku w Runmageddonie w porównaniu z ubiegłym rokiem niewiele się zmieniło.

Nadal grupą wiekową najchętniej startującą w tym ekstremalnym biegu z przeszkodami są osoby urodzone między 1994 a 1985 rokiem. Drugą co do frekwencji, są uczestnicy urodzeni między 1975 a 1984.

Proporcje startów kobiet względem mężczyzn wynoszą w przybliżeniu 32 do 68 procent na korzyść tych drugich.

Coraz więcej dzieci

Jak podają organizatorzy Runmageddonu jednokilometrową trasę i z około 15 przeszkodami, czyli formułę Kids pokonało ponad 16 tysięcy dzieci w wieku 4-11 lat, a kolejne ponad 2,2 tysiąca nastolatków zmierzyło się z dwukilometrową formułą Junior, co dało wzrost frekwencji tych formuł na poziomie 48% względem poprzedniego sezonu.

Poza tym ponad 2,3 tysiąca osób wzięło udział w pięciu edycjach Runmageddon Family.

Elita lubi Rekruta

W seriach Elite, w których udział biorą profesjonalnie przygotowani biegacze OCR, frekwencja wyniosła prawie 4 tysiące.

Podobnie jak w Open, największą popularnością wśród biegaczy elity cieszył się dystans 6 kilometrów z 30 przeszkodami. W tej formule największy był też odsetek osób, które kończyły bieg z sukcesem, pokonując przeszkody zgodnie z regulaminem i donosząc opaskę – wyniósł on 70%.

Prawie dwa razy większą w tym roku popularnością cieszyła się formuła Hardcore, czyli 21 kilometrowy odcinek z 70 przeszkodami. Niemal 64 procent startujących pokonało ten dystans donosząc opaskę.

Najtrudniejsza formuła Ultra przyciągnęła na start 133 biegaczy przeszkodowych z czego 33 startujących pokonało ten dystans z sukcesem.

Średni procent osób kończących bieg z opaską i tym samym utrzymujących się w formule Elite we wszystkich biegach wyniósł 73%.

– W 2019 roku przy mniejszej liczbie eventów polskich zwiększyła się liczba startujących. Dynamiczny wzrost nastąpił szczególnie w formułach dla dzieci. To wspaniałe, że dzieci coraz częściej biegają na naszych trasach. Runmageddon dostarcza takich emocji i wrażeń, które trudno byłoby zastąpić czymś innym i dlatego jego popularność z roku na rok rośnie – mówi Jaro Bieniecki, pomysłodawca cyklu ekstremalnych biegów przeszkodowych.

red