Proces wyboru gospodarzy Mistrzostw Polski będzie transparentny?

W połowie kwietnia ubiegłego roku Polski Związek Lekkiej Atletyki powołał Komisję ds. Biegów Długich, która ma zajmować się definiowaniem problemów biegów długich, a także podjąć działania na rzecz integracji środowiska. Na koniec 2023 roku postanowiliśmy sprawdzić, czym zajmowała się komisja w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania.

 – Jesteśmy 38-milionowym krajem, a w historii zdobyliśmy tylko trzy medale w maratonie na wielkich imprezach – mówił w kwietniu Henryk Olszewski, prezes PZLA na konferencji prasowej inaugurującej działalność Komisji ds. Biegów Długich, w której skład weszli: byli lekkoatleci Agnieszka Gortel-Maciuk, Wanda Panfil i Paweł Czapiewski oraz dyrektor Klubu Lekkoatletycznego Lechia Gdańsk Stanisław Lange, ówczesny sekretarz generalny PZLA Hubert Trochimowicz i w roli przewodniczącego Bogusław Mamiński.

W zamyśle lekkoatletycznej centrali, komisja ma za zadanie m.in. przywrócić blask polskim biegom długim.

Pracują nad procedurą wyłaniania gospodarzy MP

Jak dowiedzieliśmy się w PZLA, w 2023 roku odbyły się cztery spotkania komisji – w kwietniu, czerwcu, październiku i listopadzie. Członkowie omawiali m.in. kwestię aktualnego statusu biegacza amatora, pomysły na integrację środowiska biegaczy i organizatorów, a także rozpoczęli opracowywanie procedury aplikowania o organizację Mistrzostw Polski od 2025 roku.

– Komisja nie będzie brała udziału w procesie wyłaniania gospodarzy Mistrzostw Polski. Zamierzamy jedynie doprecyzować procedury aplikowania o organizację Mistrzostw Polski, wraz z opracowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Nadrzędnym celem jest pełna jawność i transparentność procesu wybierania gospodarza MP. Tak jak ma to miejsce w European Athletics czy World Athletics – poinformował nas Hubert Trochimowicz z PZLA.

Potrzeba opracowania przejrzystych zasad wyłaniania gospodarzy lekkoatletycznych mistrzostw kraju wydaje się oczywista, biorąc pod uwagę, że ostatnie dwie edycje mistrzostw na dystansie półmaratonu w Grudziądzu w 2023 i w tym roku w Gnieźnie zostały przyznane organizatorom biegów, które wcześniej nie odbyły się ani razu. W środowisku te nominacje wzbudzały zdziwienie, a organizatorzy największych polskich biegów, z którymi rozmawialiśmy nie mieli pojęcia, na jakiej zasadzie PZLA wybiera gospodarzy mistrzostw.

W połowie listopada ubiegłego roku zapytaliśmy w PZLA, czy istnieje sformalizowana procedura wyboru gospodarzy mistrzostw. Mieliśmy na myśli otwarty proces z terminami na zgłoszenie ofert od organizatorów i datami rozstrzygnięcia postępowania.

– Jeśli chodzi o procedurę wyboru gospodarzy to w dzisiejszych uwarunkowaniach często ma ona po prostu formę rozmów z potencjalnymi organizatorami. Naprawdę wiele podmiotów po prostu zgłasza się do nas z chęcią organizacji wydarzeń – odpowiedział nam wtedy Maciej Jałoszyński z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

fot. Depositphotos.com

Jaki status biegacza amatora?

Dopytaliśmy Huberta Trochimowicza, czy prace nad określeniem statusu biegacza amatora oznaczają powrót do koncepcji tzw. Karty Biegacza, o której głośno było w 2014 roku za sprawą głośnej prezentacji Janusza Szydłowskiego na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów w Zielonej Górze.

– Na pewno nie ma mowy o takiej formie rozwiązania, jaka była przedstawiona w 2014 roku. Przede wszystkim niezbędne jest poznanie potrzeb biegaczy, m.in. czego poszukują, jakie są ich bóle, co cenią najmniej, na co narzekają, jakie są ich kluczowe wyzwania itp. Dopiero na tej podstawie będzie można tworzyć jakiekolwiek rozwiązania – tłumaczy Trochimowicz. – Bez tego kroku jakiekolwiek działania związane z biegaczami amatorami nie mają racji bytu. Tylko w ten sposób wszyscy unikniemy działania na podstawie błędnych czy fałszywych założeń – podkreśla.

Stawiają na komunikację i współpracę

Jak chodzi o integrację środowiska biegaczy, to jak słyszymy, jednym z elementów mogłaby być szeroka komunikacja pomiędzy wszystkim zainteresowanymi stronami poprzez serwisy biegowe czy też wspólnie organizowane konferencje i warsztaty (te głównie dla organizatorów).

– Status współpracy jest na etapie początkowym. Zdecydowanie chcemy oprzeć współpracę o organizatorów największych imprez biegowych (górskie, ultra i trail) oraz ich głównych interesariuszy. Podstawowy cel to zwiększenie znaczenia biegów długich rozgrywanych w Polsce na arenie europejskiej, zwiększenie prestiżu poszczególnych zawodów, opracowanie i udostępnienie organizatorom „dobrych praktyk” uwzględniających wyzwania współczesnego świata (m.in. kwestie ESG), w tym również niezbędnych dokumentów – wylicza Hubert Trochimowicz.

Poza tym Komisja ds. Biegów Długich działać ma na rzecz zwiększenia znaczenia biegów przełajowych. Do końca stycznia mamy poznać jej rekomendacje w tym zakresie.

Aktualnie komisja opracowuje harmonogram i zakres prac w 2024 roku. Jak dowiedzieliśmy się, zamierza kontynuować tematy zainicjowane w 2023 roku oraz przedstawi zarządowi PZLA rekomendacje działań w tych obszarach. W tym celu planowane są szersze konsultacje z całym środowiskiem.

Marcin Dulnik

fot. w nagłówku Depositphotos.com