Już można kupować akcje Runmageddon S.A.

Dzisiaj Runmageddon S.A. rozpoczął emisję akcji. Akcjonariuszem spółki może być każdy, kto zakupi jeden z 10 pakietów inwestorskich o wartości od 150 zł do 150 tysięcy złotych. Emisja potrwa do 12 lipca.

Runmageddon zbiera środki za pośrednictwem platformy crowdfundingowej Beesfund. – Jesteśmy spółką, którą tworzy społeczność, dlatego też jej zaangażowanie w naszą działalność jest dla nas jak najbardziej naturalne i pożądane. Włączenie społeczności w naszą działalność biznesową powoduje jeszcze silniejsze związanie z naszą marką, na czym bardzo nam zależy – tłumaczy spółka na stronie z ofertą.

Jak już informowaliśmy, Runmageddon utworzył spółkę w połowie maja. Do Rady Nadzorczej weszli m.in. szef  Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina oraz olimpijczyk Robert Korzeniowski. 

Runmageddon szuka Rekinów

Runmageddon S.A. oferuje możliwość nabycia pakietów akcji od 150 złotych do 150 tysięcy złotych. Jak to przy zbiórkach crowdfundingowych na inwestorów czeka pakiet benefitów, których rodzaj zależny jest od nabytego pakietu akcji.

Wśród korzyści, poza certyfikatem posiadania akcji i udziałem w dywidendzie znajduje się m.in. dostęp do społeczności inwestorów Runmageddonu na Facebooku i limitowane opaski na rękę z napisem Rekin Runmageddonu –  silikonowe i tytanowe.

Spora część benefitów to korzyści związane z uczestnictwem w imprezach Runmageddonu. Wśród nich m.in. darmowy start w serii inwestorów Runmageddonu w maju 2020, wejście do strefy VIP po serii inwestorów, kolacja z Zarządem i przedstawicielem Rady Nadzorczej Runmageddonu, bezpłatny wjazd na parking VIP na eventach Runmageddonu.

Osoby, które zdecydują się wyłożyć 50 i 150 tysięcy mogą liczyć odpowiednio na weekend inwestorów ze skokiem spadochronowym i kursem static line oraz ekstremalny europejski weekend inwestorów z Zarządem Runmageddonu.

Runmageddon realizuje ofertę publiczną akcji do 1 miliona euro na podstawie dokumentu ofertowego zamieszczonego na stronie www, który zawiera prawem wymagane informacje dla inwestora. Akcja promocyjna oferty jest zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferta dojdzie do skutku, jeśli akcjonariusze zapiszą się na co najmniej 500 tysięcy akcji. – W przeciwnym razie zwrócimy środki pieniężne inwestorom – zapowiada Runmageddon.

Na co Runmageddon zbiera środki?

W ramach oferty publicznej Runmageddon chce pozyskać 2 079 544 złotych, które zamierza przeznaczyć na trzy cele inwestycyjne.

Pierwszy z nich to rozwój Runmageddonu Global i zwiększenie działań marketingowych poza granicami Polski. Na jego realizację Runmageddon chciałby wydać 25 procent zebranej kwoty, a więc 519 886 złotych.

Taką samą kwotę zamierza przeznaczyć na przygotowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej dla dokonania pierwszych akwizycji. Działania obejmować mają przygotowanie teamu do procesu due dilligence, przygotowanie umów inwestorskich, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia pierwszej akwizycji.

Pozostałe środki, a więc 1 039 772 złotych Runmageddon chciałby wydać na sfinalizowanie zakupu podmiotu organizującego biegi OCR poza granicami kraju.

– W tym roku rozpoczęliśmy rozmowy z czterema podmiotami organizującymi biegi OCR w różnych krajach Unii Europejskiej i planujemy domknąć negocjacje z co najmniej jednym z nich na początku roku 2020. Na rok 2021 planujemy przygotowanie kolejnych dwóch projektów akwizycyjnych. Średni koszt pojedynczego projektu szacujemy w przedziale od 2,5 do 6 milionów złotych – informuje Runmageddon. – Dynamiczny wzrost biznesu, organiczny, ale przede wszystkim nieorganiczny wymaga zewnętrznych środków finansowych. Całość projektu inwestycyjnego oceniamy na 30-40 milionów złotych rozłożone na najbliższe 5 lat, które planujemy sfinansować ze środków własnych oraz źródeł zewnętrznych – czytamy na stronie z ofertą emisji akcji.

Jaka przyszłość czeka biegi OCR?

Przy okazji emisji akcji Runmageddon podał, że w 2018 roku w Polsce odbyło się ponad 35 różnych imprez biegów OCR, w których uczestniczyło ponad 102 tysiące biegaczy.

– Biorąc pod proporcje uczestników biegów OCR do populacji w Europie Zachodniej, USA i w Polsce – potencjał polskiego rynku przeszkodowego sięga 300-600 tysięcy uczestników rocznie – ocenił Runmageddon, który swój udział w polskim rynku biegów OCR szacuje na ponad 65%.

md