Czy pulsometry mogą być narzędziem przydatnym do wykrywania groźnych chorób serca u sportowców wytrzymałościowych?

Pulsometry sportowe służą do realizacji treningu sportowego. Jednym z ich celów jest pomiar tętna, które odzwierciedla pracę serca. Niejednemu z nas sportowców zdarzyło się, że w czasie treningu odnotował nagłe skoki wskazywanych wartości tętna na pulsometrze, które nie odpowiadały fazie treningu ani tętnu, które jeszcze przed chwilą wskazywał pulsometr.

Czy to zaburzenia rytmu czy może pomyłka pomiaru czyli tzw. artefakt? Jeśli są to zaburzenia rytmu – to czy mogą one być groźne dla życia sportowca? Kiedy należy przejmować się „nienormalnymi” wskazaniami pulsometrów sportowych a kiedy należy natychmiast udać się do kardiologa sportowego

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w opracowaniu – „Czy pulsometry to cenne narzędzia do diagnozowania arytmii u sportowców wytrzymałościowych?”. Artykuł ten był szeroko dyskutowany nie tylko w amerykańskich portalach sportowych ale w całym świecie sportowym i naukowym. Jest uważany za jeden z najbardziej przydatnych artykułów dla sportowców dyscyplin wytrzymałościowych ich trenerów i lekarzy.

Dowiedz się więcej na temat przydatności pulsometrów pobierając opracowanie naukowe ze strony researchgate.

Link do opracowania naukowego oraz szybką instrukcję jak je pobrać można znaleźć poniżej.

Are heart rate monitors valuable tools for diagnosing arrhythmias in endurance athletes

materiał promocyjny