Global Odds Index. Jakie są szanse, że zostaniesz w Polsce zawodowym lekkoatletą?

Polska dostarcza 1,91 procent najlepszych sportowców na świecie, a szanse na zostanie profesjonalnym lekkoatletą ma 1 na 6597 Polaków – takie są ustalenia raportu Global Odds Index, którego wyniki poznaliśmy dzisiaj. Najwięcej elitarnych zawodników w dyscyplinach lekkoatletycznych pochodzi z USA (21,99%), Japonii (7,84%) i Kenii (4,32%). Warto dodać, że badanie dotyczy wyłącznie mężczyzn. 

Global Odds Index skupia się na ośmiu dyscyplinach drużynowych i indywidualnych, od piłki nożnej po MMA, aby nadać kontekst prawdopodobieństwu zostania zawodowym sportowcem. Indeks pokazuje dwie rzeczy: które kraje produkują najwyższy odsetek najlepszych profesjonalistów w każdym sporcie; oraz kraje, w których ludzie mają najmniejsze szanse na bycie najlepszym sportowcem w każdym sporcie.

Dane pokazują, które narody osiągają lepsze wyniki, biorąc pod uwagę wielkość populacji i które narody czerpią korzyści ze strategicznych rządowych inwestycji w sport.

– Stany Zjednoczone mają największy udział sportowców na najwyższym poziomie ze względu na dużą populację i rozbudowaną infrastrukturę sportową – komentuje Cristian Heidarson, analityk danych w Magmatic Research. –  Amerykańscy sportowcy zdobyli najwięcej medali olimpijskich na letnich igrzyskach, aż 2542, o ponad tysiąc więcej niż następny kraj. Udział najlepszych lekkoatletów z Kenii wynoszący 4,32% wynika z ich dominacji zwłaszcza w biegach długodystansowych. W dużej mierze jest to zasługa jednego plemienia Kalenji, którego przedstawiciele zdobyli ponad dwie trzecie złotych medali olimpijskich dla tego kraju – dodaje.

Szczegółowe wyniki badania Global Odds Index dostępne są na tej stronie internetowej. 

Jak badanie zostało zrealizowane?

Najpierw autorzy badania dokonali wyboru najbardziej popularnych sportów zespołowych i indywidualnych, które mają wysoki poziom uczestnictwa na całym świecie. Do analizy przyjęto obok lekkiej atletyki również piłkę nożną, hokej, koszykówkę, MMA, golf, tenis i kolarstwo.

Dla każdego sportu zespołowego najwyższa liga krajowa została zidentyfikowana w 35 najwyżej sklasyfikowanych krajach zgodnie z międzynarodowym systemem rankingowym dla danego sportu. Dane o sportowcach uczestniczących w rozgrywkach zostały zebrane za ostatni zakończony rok zawodów. W kolejnym kroku uzupełniono bazę o informacje dotyczące rywalizacji na szczeblu międzynarodowym, które dostarczyły światowe federacje odpowiednio dla każdej z dyscyplin.

Dla każdego sportu objętego badaniem badacze ustalili całkowitą liczbę sportowców występujących w zawodach na całym świecie i ich narodowości. Następnie połączyli te dane, aby stworzyć całkowitą listę sportowców uczestniczących w najwyższej klasie każdego sportu, co pozwoliło im obliczyć udział sportowców najwyższego poziomu w poszczególnych krajach w wybranych dyscyplinach sportowych.

Badacze przeanalizowali zebrane dane i obliczyli prawdopodobieństwo zostania sportowcem najwyższego poziomu w każdym sporcie dla mieszkańców poszczególnych krajów. Szanse obliczono jako stosunek sportowców do całkowitej liczby mężczyzn urodzonych w każdym kraju w latach 1991-2003 (włącznie) do stosunku osób niebędącymi sportowcami urodzonych w tym samym okresie.

Źródło: Magmatic Research

fot. Jonathan Chng