Białoruska Federacja Lekkiej Atletyki z sankcjami World Athletics

Światowa Federacja Lekkiej Atletyki nałożyła sankcje na Białoruską Federację Lekkoatletyczną. Decyzja ma związek ze wsparciem, jakiego reżim Alaksandra Łukaszenki udziela Rosji w agresji na Ukrainę. 

Sankcje nałożone wczoraj przez World Athletics obejmują m.in. zakaz organizowania na terenie Białorusi jakichkolwiek międzynarodowych lub europejskich imprez lekkoatletycznych, w tym World Athletics Series, jednodniowych mityngów i innych międzynarodowych zawodów. Białoruscy działacze stracili również akredytacje do udziału w jakichkolwiek imprezach z cyklu World Athletics Series, w tym w Halowych Mistrzostwach Świata w Belgradzie i Mistrzostwach Świata w Oregonie w 2022 roku.

Poza tym oficjele Białoruskiej Federacji Lekkoatletycznej nie będą mogli uczestniczyć w kongresach World Athletics i brać udziału w podejmowaniu decyzji. Zostaną również wyłączeni z uczestnictwa w programach rozwojowych prowadzonych przez światową federację.

Sankcje te wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym i będą obowiązywać w dającej się przewidzieć przyszłości. Wcześniej World Athletics podjęła decyzję o wykluczeniu sportowców Rosji i Białorusi wraz z ekipami oraz oficjelami ze wszystkich lekkoatletycznych imprez World Athletics. 

Źródło: World Athletics

fot. w nagłówku Peter Mooney, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons